Khí Công Năng Lượng

Tập luyện Nội Đan Khí Công kết hợp với vật liệu năng lượng

 

Khí Công Sinh Lực

Tập luyện khí công đặc thù tăng cường sinh lý và nội lực

 

Khí Công Thẩm Mỹ

Tập luyện khí công phát triễn cơ bắp được khỏe đẹp

 

Khí Công Tạng Phủ

Tập luyện khí công kết hợp với nguyên lý đông y trong việc điều chỉnh các chức năng của ngũ tạng , lục phủ : Tâm ,Can, Tỳ,Phế, Thận .

 

Trung Tâm Nội Đan Khí Công Năng Lượng

số 12 đường 12, P.Bình An, Quận 2, Tp.HCM
HCM : 0909.118.499 - 0935.079.799

Hà Nội : 097.746.5868